โรงคั่วกาแฟไม้แดง
ยินดีต้อนรับ

เราดูแลตั้งแต่สวน ► เก็บเกี่ยว ► แปรรูป ► คั่ว จนส่งถึงมือคุณ

กว่าจะมาเป็นกาแฟเรดวูด

จากเมล็ดสู่ต้นกาแฟ

คัดเลือกสายพันธุ์กาแฟ พื้นที่ปลูกต้นกาแฟที่มีสภาพอากาศและระดับความสูงที่เหมาะสม

การเก็บเกี่ยว

เลือกเก็บเฉพาะผลกาแฟที่สุกได้ที่ และทิ้งผลที่ยังไม่สุกไว้บนต้นเพื่อรอให้สุกต่อในภายหลัง

การแปรรูป

วิธีแปรรูปหลังเก็บเกี่ยวที่พิถิพิถันส่งผลดีต่อคุณสมบัติและรสชาติของกาแฟในแก้ว

Ground Coffee

คัดเลือกสารกาแฟ

ก่อนคั่วกาแฟเราคัดสรรกาแฟที่มี คุณภาพ เอาเมล็ดไม่สมบูรณ์ทิ้งด้วยมือ

การคั่วกาแฟ

ด้วยสูตรลับเฉพาะกลายเป็นเมล็ดกาแฟที่ หอมหวน ปลุกเร้า ดึงดูด น่าหลงไหล และกลมกล่อม

บรรจุกาแฟลงถุง

บรรจุกาแฟลงถุงวาล์วช่วยรักษากลิ่น รสชาติที่คงความสดใหม่ และเพิ่มอายุการเก็บรักษา

Arabica Exclusive Planted Coffee

เราดูแลเอาใจใส่ในกาแฟทุกเมล็ด ปลูกด้วยความใส่ใจ ดูแลต้นกาแฟระหว่างปีเพื่อให้เมล็ดกาแฟสมบูรณ์ที่สุดในฤดูเก็บเกี่ยว เราเก็บเกี่ยวเฉพาะเม็ดแดงสุกเต็มที่เท่านั้น

MaeJanTai coffee

จากเมล็ดสู่ต้นกาแฟ

คัดเลือกสายพันธุ์กาแฟ พื้นที่ปลูกต้นกาแฟที่มีสภาพอากาศและระดับความสูงที่เหมาะสม

การเก็บเกี่ยว

เลือกเก็บเฉพาะผลกาแฟที่สุกได้ที่ และทิ้งผลที่ยังไม่สุกไว้บนต้นเพื่อรอให้สุกต่อในภายหลัง

การแปรรูป

วิธีแปรรูปหลังเก็บเกี่ยวที่พิถิพิถันส่งผลดีต่อคุณสมบัติและรสชาติของกาแฟในแก้ว

คัดเลือกสารกาแฟ

ก่อนจะทำการคั่วกาแฟเราคัดสรรกาแฟที่มี คุณภาพ และเกรด A ขึ้นไปเท่านั้น

การคั่วกาแฟ

ด้วยสูตรลับเฉพาะกลายเป็นเมล็ดกาแฟที่ หอมหวน ปลุกเร้า ดึงดูด น่าหลงไหล และกลมกล่อม

บรรจุกาแฟลงถุง

บรรจุกาแฟลงถุงวาล์วช่วยรักษากลิ่น รสชาติที่คงความสดใหม่ และเพิ่มอายุการเก็บรักษา

อุปกรณ์สกัดกาแฟแบบต่างๆ

สินค้ายอดนิยม

เมล็ดกาแฟคั่วแม่จันใต้ anaerobic natural
5/5

แม่จันใต้ ANAEROBIC DRY คั่วอ่อน

เราทำการแปรรูปแบบพิเศษ Anaerobic Natural โดยคัดเลือกกาแฟที่สุกเต็มที่จากต้น จากนั้นนำไปหมักไว้ในถังหมัก กระบวนการนี้ไม่ใช้ยีส แต่หมักด้วยเปลือกของเมล็ดกาแฟแบบธรรมชาติ เพื่อให้ได้กาแฟที่ยอดเยี่ยมและเป็นเอกลักษณ์ในแบบที่หาที่อื่นไม่ได้

฿380

฿320

แม่จันใต้ฮันนี่โพรเซส
4.6/5

แม่จันใต้ Honey Process

฿270

แม่จันใต้ฮันนี่โพรเซส
5/5

ดอยปางขอน Dry Process

฿280

แม่จันใต้ฮันนี่โพรเซส
5/5

ดอยช้าง Dry Process

฿290

แม่จันใต้ฮันนี่โพรเซส
5/5

แม่จันใต้ Washed Process

฿220