โรงคั่วกาแฟไม้แดง
ยินดีต้อนรับ

เราคั่วกาแฟมานานกว่า 20 ปี คัดสรร พิถีพิถัน ใส่ใจในกาแฟทุกเมล็ด และที่ผ่านมาเราไม่เคยทำให้ลูกค้าผิดหวัง

กว่าจะมาเป็นกาแฟเรดวูดในแก้ว

จากเมล็ดสู่ต้นกาแฟ

คัดเลือกสายพันธุ์กาแฟ พื้นที่ปลูกต้นกาแฟที่มีสภาพอากาศและระดับความสูงที่เหมาะสม

การเก็บเกี่ยว

เลือกเก็บเฉพาะผลกาแฟที่สุกได้ที่ และทิ้งผลที่ยังไม่สุกไว้บนต้นเพื่อรอให้สุกต่อในภายหลัง

การแปรรูป

วิธีแปรรูปหลังเก็บเกี่ยวที่พิถิพิถันส่งผลดีต่อคุณสมบัติและรสชาติของกาแฟในแก้ว

คัดเลือกสารกาแฟ

ก่อนจะทำการคั่วกาแฟเราคัดสรรกาแฟที่มี คุณภาพ และเกรด A ขึ้นไปเท่านั้น

การคั่วกาแฟ

ด้วยสูตรลับเฉพาะกลายเป็นเมล็ดกาแฟที่ หอมหวน ปลุกเร้า ดึงดูด น่าหลงไหล และกลมกล่อม

บรรจุกาแฟลงถุง

บรรจุกาแฟลงถุงวาล์วช่วยรักษากลิ่น รสชาติที่คงความสดใหม่ และเพิ่มอายุการเก็บรักษา

อุปกรณ์สกัดกาแฟแบบต่างๆ