Terior คำนี้ คืออะไร และมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับกาแฟบ้าง

Terior คำคำนี้ ปัจจุบันเป็นคำที่เราได้ยินกันบ่อยมากขึ้น โดยเฉพาะในวงการกาแฟ แน่นอนว่าหากใครเป็นคนดื่มไวน์ น่าจะเคยได้ยินคำคำนี้กันอยู่แล้ว แต่หากในวงการกาแฟ Terior คืออะไร และมันหมายความว่าอย่างไร แล้วเราสามารถเรียนรู้ถึงรสชาติของเครื่องดื่มของเราได้อย่างไรบ้าง จากคำคำนี้ ทำไมผู้ที่ดื่มกาแฟ หรือแม้แต่บาริสต้า โรสเตอร์ หรือผู้ผลิตกาแฟ จำเป็นที่จะต้องรู้จักคำคำนี้ วันนี้เราจะไปทำความเข้าใจคำคำนี้กัน

Coffee Terior

Terior คืออะไร

ก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องของความหมายในเชิงกาแฟ ว่า Terior คืออะไร เรามาทำความเข้าใจพื้นฐานของคำคำนี้เสียก่อน คำว่า Terior เป็นคำที่มาจากภาษาฝรั่งเศส แต่ถึงอย่างนั้นในภาษาสากลหรือก็คือภาษาอังกฤษเอง คำคำนี้ก็ถูกใช้ในวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมไวน์ หากเราจะแปลกันอย่างตรงตัวเลย คำว่า Terior จะมีความหมายถึงดิน (soil, dirt)

แต่หากเรากล่าวถึงความหมายของคำนี้ ในเชิงการเกษตร มันเป็นอะไรที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น นิยามของคำว่า Terior ในเชิงการเกษตร เราจะหมายถึง ลักษณะเฉพาะขององค์ประกอบ ที่มีความเกี่ยวข้องด้านการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิน อุณหภูมิ ฝน รวมถึงเรื่องของสภาพภูมิอากาศด้วย ไม่เพียงแค่นั้น คำนี้ยังหมายรวมถึงขั้นตอนทางวัฒนธรรมเฉพาะ ที่ใช้ในทางการเกษตรด้วย

ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่า ในทางการเกษตรเอง คำคำนี้หมายรวมถึงสภาพแวดล้อม ทั้งหมดที่ใช้ในการปลูกพืช ไม่เพียงแค่สภาพแวดล้อมเท่านั้น ยังรวมไปถึงทรัพยากรอื่นๆ อย่างเรื่องของผู้คน และองค์ความรู้ท้องถิ่นในการปลูกพืชนั้นๆ ด้วยเหมือนกัน

แล้วเหตุใด คำคำนี้จึงมีความสำคัญ

อย่างที่เราคุยกันมาตลอด เรื่องของกาแฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คำคำนี้ หรือก็คือคำว่า Terior มีความสำคัญต่อคุณลักษณะเฉพาะ ของกาแฟที่เราดื่มในแต่ละภูมิภาค เนื่องจากโดยธรรมชาติแล้ว ทุกพื้นที่บนโลก ย่อมมีความแตกต่างกันไม่จุดใดก็จุดหนึ่งอยู่แล้ว ดังนั้นผลผลิตที่ได้จากแต่ละพื้นที่ จึงมีลักษณะเฉพาะ การนำพืชเหล่านี้ไปปลูกในสถานที่ที่แตกต่างกัน ก็จะไปดึงลักษณะเฉพาะของพืชออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกันไปด้วย กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ Terior คือสิ่งที่ทำให้กาแฟบราซิล แตกต่างจากกาแฟโคลอมเบีย หรือกาเเฟเอธิโอเปีย แตกต่างจากกาแฟอินโดนีเซียอย่างสิ้นเชิง

หากเราอยากให้เห็นภาพชัด จะขอยกตัวอย่างที่น่าสนใจเช่น ถึงแม้ว่าเราจะปลูกกาแฟพันธุ์เดียวกันอย่าง Villa Sarchi ในคอสตาริกาบนพื้นที่ 1,400 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล กับการนำไปปลูกในปานามาบนพื้นที่ 1,900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล รสชาติของเครื่องดื่มที่ได้ย่อมมีความแตกต่างกัน ถึงแม้ว่าประเทศเล็กๆ ทั้งสองนี้จะเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกันก็ตาม แต่ในเรื่องของระดับความสูง ในปานามาพื้นที่สูงขึ้น ก็จะมีสภาพภูมิอากาศที่จำเพาะ และแตกต่างออกไปมากยิ่งขึ้น คือเมื่อพื้นที่สูงขึ้น สภาพอากาศก็จะเย็นลงไปด้วย ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้กาแฟมีความเป็นกรด และความหวานอยู่ในระดับที่มากยิ่งขึ้น

สำหรับผู้บริโภคเอง Terior เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อรสชาติกาแฟที่เราชงดื่มกันอยู่ทุกวัน แต่ในฐานะที่เป็นโรงคั่วกาแฟและผู้ผลิต การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ ยิ่งมีความสำคัญเข้าไปอีก เนื่องจากสิ่งนี้ส่งผลกระทบอย่างยิ่งใหญ่กว่านั้น ผู้คั่วกาแฟ จำเป็นที่จะต้องเลือกลักษณะการคั่วที่เหมาะสม ไม่เพียงแต่จะต้องพิจารณาจากรสชาติ และกลิ่นที่น่าจะเป็นไปได้ของกาแฟเท่านั้น แต่ยังต้องใส่ใจในเรื่องขององค์ประกอบทางโมเลกุลของเมล็ดกาแฟอื่นด้วย ซึ่งหากจะรู้เรื่องเหล่านี้ได้ ก็จำเป็นที่จะต้องรู้เรื่องของ Terior

ในด้านของผู้ผลิตเอง มีความสำคัญในเรื่องของการโปรเซสกาแฟ จำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนไปตาม Terior ที่มีความเฉพาะตัว (ส่วนหนึ่งเช่น พื้นที่ปลูก สภาพภูมิศาสตร์ สภาพภูมิอากาศ รวมถึงทรัพยากรในท้องถิ่นนั้นด้วย)

การเรียนรู้เรื่องราวของ Terior ในพื้นที่นั้นๆ จำเป็นที่จะต้องรู้ ก่อนที่จะนำเมล็ดลงปลูกเสียอีก หญิงเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพื้นที่ที่ใช้สำหรับการปลูกกาแฟมากเท่าไหร่ สิ่งนี้จะเป็นตัวกำหนดระบบการเพาะปลูกในขั้นต้น นอกจากนี้ยังสามารถที่จะกำหนดพันธุ์กาแฟ ที่จะนำมาใช้ในการปลูก เพื่อที่จะรับประกันว่ากาแฟนั้นจะมีคุณภาพที่ดีที่สุด มีความคุ้มค่ามากที่สุด มีความต้านทานต่อแมลงและศัตรูพืชได้ดีเยี่ยมมากที่สุด และมีผลผลิตที่น่าพึงพอใจที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

Terior ที่ดี และ Terior ที่ไม่ดี

ก็เหมือนๆกับหลายๆ เรื่อง การที่จะบอกว่ากาแฟตัวนั้นดีหรือไม่ดี ในที่นี้การที่จะบอกว่าพื้นที่การปลูกกาแฟนั้นดีหรือไม่ดี เป็นเรื่องส่วนตัว และมีความเป็นปัจเจกในตัวบุคคลหนึ่งเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีบางพื้นที่ ที่เรียกได้ว่า “มีความสมบูรณ์แบบที่สุด” สำหรับการปลูกกาแฟ และเราอาจจะเคยได้ยินกันอยู่บ่อยว่า กาแฟจากบางที่ หรือบางภูมิภาค ไม่ว่าจะน้ำกาแฟอะไรไปปลูก ผลผลิตที่ได้ก็นับว่าเป็นผลผลิตคุณภาพ และเป็นกาแฟที่ยอดเยี่ยม

บางคนกล่าวว่า การที่เราจะบอกว่า Terior ที่ไม่ดี มันไม่มีอยู่จริง เนื่องจากท้ายที่สุดแล้วมันก็อยู่ที่การเลือกหา ที่สำคัญคือพันธุ์กาแฟ บนโลกเรามีพันธุ์กาแฟมากพอ ที่จะนำมาใช้ในแต่ละพื้นที่ที่มีความเฉพาะและเจาะจงมาก แต่ถึงจะบอกว่า เราสามารถหาพันธุ์กาแฟ เพื่อมารองรับและใช้งานในแต่ละ Terior ได้ก็ตาม

แต่หลายครั้งเราก็ไม่สามารถปฏิเสธในเรื่องของคุณภาพได้ ในบางภูมิภาค หรือแม้แต่ในบางประเทศเองก็ตาม จะเป็นการยากมากกว่า ที่จะทำให้รสชาติของกาแฟออกมายอดเยี่ยม หากเราใช้ระบบในการให้คะแนนกาแฟแบบเดียวกัน นั่นก็คือระบบการคัพปิ้ง ที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ ในบ้าง Terior กาแฟที่ได้อาจมีคะแนนอยู่ที่ในระดับประมาณ 80 คะแนนอยู่เสมอ ส่วนในบางพื้นที่ อาจมีระดับคะแนนอยู่ที่ 90 คะแนนขึ้นไปอยู่เสมอเช่นเดียวกัน ซึ่งนั่นก็ส่งผลให้กาแฟมีราคาแพงมากยิ่งขึ้นได้ง่ายกว่า

จากที่เราเห็นทั่วไป ในวงการกาแฟสเปเชียลตี้เอง มีบางประเทศ ที่กาแฟของประเทศเหล่านี้ถูกพูดถึงมากกว่า และมักจะมีชื่อเสียงดีกว่าประเทศอื่นๆ อย่างกาแฟจากคอสตาริกา โคลอมเบีย หรือเอธิโอเปียเองก็ตาม ถึงแม้จะบอกว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปัจเจก และรสนิยมของคน การที่จะชอบหรือไม่ชอบกาแฟจากที่ไหนนั้นมีความแตกต่างกันออกไป แต่อย่างน้อยกาแฟจากประเทศที่กล่าวมาเหล่านี้ ก็ได้รับการยอมรับในวงกว้าง ว่าเป็นประเทศผู้ผลิตกาแฟชั้นเลิศ ในทางกลับกัน บางประเทศอย่างบราซิลและอินโดนีเซียเอง กลับถูกมองว่าเป็นกาแฟที่ไม่ได้มีรสชาติโดดเด่นมากนัก พืชผลการผลิต และราคาของกาแฟก็จะต่ำลงมาอีก

Cherry Picking

สิ่งเหล่านี้ที่แสดงให้เห็น บ่งบอกถึงข้อจำกัดที่มีมากมาย ของแต่ละ Terior แต่ถึงอย่างนั้น ก็มีข้อเท็จจริงบางประการ ที่น่าสนใจและน่าเอามาศึกษา ยกตัวอย่างเช่น ถึงจะบอกว่าประเทศบราซิล เป็นประเทศที่ผลิตกาแฟซึ่งไม่มีรสชาติโดดเด่นมากนัก แต่ท้ายที่สุดแล้วในการแข่งขัน ยกตัวอย่างเช่นการแข่งขัน CoE เราได้เห็นกาแฟจากบราซิล มีคะแนนมากถึง 90+ นี่แสดงให้เห็นว่า หากเราจะกล่าวถึง Terior เราไม่ได้หมายถึงเรื่องของพื้นที่และภูมิภาคในการปลูกเพียงเท่านั้น

บางประเทศ อาจจะมี Terior ที่เหมาะสมในการปลูกกาแฟบางพันธุ์ หรือเป็นพันธุ์ที่เฉพาะเจาะจงลงไปมากกว่านั้น กาแฟที่ได้ก็จะมีรสชาติ และเอกลักษณ์ที่เฉพาะเจาะจงลงไปอีก แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า จะไม่ใช่กาแฟคุณภาพดีเสียทีเดียว บางที่กลับเป็นกาแฟคุณภาพ และถูกนำมาขาย ในราคาที่สูงลิ่วกว่าที่อื่นด้วยซ้ำไป ยกตัวอย่างให้เห็นเช่นกาแฟฮาวาย

3 ปัจจัยสำคัญ ที่จะบ่งบอกถึง Terior

ในตอนนี้เรารู้กันแล้วว่า Terior นับว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่จะดึงลักษณะเฉพาะ และเป็นตัวกำหนดรสชาติของกาแฟแต่ละท้องที่ ให้สามารถออกมาโดดเด่นแตกต่างกันไปได้ บาง Terior เหมาะสมกับการปลูกกาแฟบางพันธุ์มากกว่า แต่ว่า Terior แบบไหน จะเหมาะสมกับกาแฟพันธุ์ไหน อย่างน้อยเราก็สามารถที่จะพยายามอนุมาน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ อย่างที่บอกไปแล้วว่า หากเราจะกล่าวถึงคำว่า Terior มันจะเป็นปัจจัยมากมายหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป แต่ก็มีปัจจัยสำคัญ ที่สามารถจะกำหนด Terior ได้ค่อนข้างมาก มีอยู่ด้วยกัน 3 ปัจจัยดังนี้

ดิน

โดยพื้นฐานศัพท์แล้ว คำว่า Terior มีความหมายว่าดินอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจ ว่าดินจะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดสิ่งนี้ ดินที่ดี ที่เหมาะสมกับการปลูกพืชนั้น เป็นดินที่มีแร่ธาตุอยู่ในดิน หากเป็นในกาแฟ แร่ธาตุเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อบอดี้ และความเป็นกรดในเมล็ดกาแฟเป็นอย่างมาก และอย่างที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกัน และน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้าง ว่าดินที่เหมาะสมแก่การนำมาปลูกกาแฟ จะเป็นดินภูเขาไฟ เนื่องจากดินภูเขาไฟอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายเช่น แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และสังกะสี ซึ่งแร่ธาตุทั้งหมดเหล่านี้ จำเป็นอย่างมากสำหรับการเติบโตของพืช

และยิ่งไปกว่านั้น ดินภูเขาไฟที่ว่ายังมีคุณสมบัติโดดเด่นอีกอย่างหนึ่ง คือเป็นดินที่มีน้ำซึมผ่านได้ดี หากอธิบายให้ละเอียดก็คือ ดินเหล่านี้ค่อนข้างมีช่องว่างในดินอยู่พอสมควร มีพื้นที่ให้ทั้งน้ำและอากาศผ่านได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีอินทรีย์สารอยู่ในดินค่อนข้างมาก ทำให้นอกจากน้ำผ่านได้ดีแล้ว บางส่วนยังสามารถกักเก็บน้ำได้ดีในช่วงฤดูฝน ทำให้สามารถสร้างปริมาณน้ำสำรองได้สำหรับช่วงฤดูแล้ง

สภาพภูมิอากาศ

อย่างที่เรากล่าวไปเรียนตอนต้นว่า การผลิตกาแฟนั้น มักจะเกิดขึ้นอยู่ภายในภูมิภาคที่เราเรียกว่า Bean Belt ซึ่งภูมิภาคเหล่านี้เป็นภูมิภาคที่ทอดยาวไปในหลายส่วนทั่วโลก อยู่เหนือเขตเส้นศูนย์สูตร ได้มีการขยายอาณาเขตไปไกลตั้งแต่เม็กซิโกถึงเมียนมา และไกลออกไปตั้งแต่ทางใต้ของบราซิลจนถึงแทนซาเนีย

ภายในเขตที่สามารถปลูกกาแฟได้ดีนี้ แต่ละพื้นที่ก็มีสภาพอากาศที่แตกต่างกันมาก ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค อาจจะเป็นเรื่องไกลตัวสักนิด แต่มีคำคำหนึ่ง ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปลูกกาแฟคือ coffee’s microclimate นั่นก็คือ พื้นที่ขนาดเล็ก ที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันออกไปจากภูมิภาคอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยยกตัวอย่างเช่น เป็นพื้นที่บริเวณหุบเขา ที่ไปบดบังแสงแดดจนหมด จนทำให้มีอากาศหนาวมากยิ่งขึ้น

และพื้นที่สำหรับการปลูกกาแฟที่ดี อาจจะต้องมีฤดูแล้งและฤดูฝนที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ในฤดูฝน จะช่วยให้พืชพรรณ สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดี และตนไม่ได้รับสารอาหารทั้งหมดอย่างเต็มที่ ในทางกลับกัน ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว หากมีฝนตกในปริมาณมาก อาจจะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีมากนัก เนื่องจากอาจจะทำให้ผลเชอร์รี่เกิดความเสียหายได้ และทำให้ผลแห้งช้า และยังมีปัจจัยอื่นอีกมากมาย ที่ส่งผลทำให้การเก็บเกี่ยวนั้นยากมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การที่มีฤดูแล้ง ยังส่งผลกับการเก็บเกี่ยวพืชผลในครั้งถัดไปด้วย เนื่องจากเป็นช่วงที่ดอกจะบาน ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก สำหรับการเติบโตของผลกาแฟรุ่นใหม่

ระดับความสูง

สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นได้อย่างชัดเจน แม้แต่ในผลผลิตในขั้นตอนสุดท้าย หากเราลองสังเกตดูบนถุงกาแฟ ส่วนใหญ่ก็จะมีการเขียนถึงระดับความสูง ที่ใช้สำหรับการปลูกกาแฟเหล่านั้นอยู่ นั่นแสดงว่าสิ่งนี้มีความสำคัญต่อรสชาติ และกลิ่นของกาแฟของเราเป็นอย่างมาก ยิ่งเราปลูกพืชในที่สูงเท่าไหร่ กาแฟของเราก็จะมีความหวาน และส่วนใหญ่นับว่าเป็นกาแฟคุณภาพสูงด้วยกันทั้งสิ้น ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นกาแฟที่มีความเป็นกรดสูง และหลายคนพึงพอใจ

แต่เราต้องรู้ต่อไปว่า ระดับความสูง ทำไมยิ่งสูงขึ้นกาแฟก็ยิ่งหวานขึ้น หรือมีความเป็นกรดมากยิ่งขึ้น อันที่จริงมันไม่ได้เกี่ยวกับระดับความสูง แต่มันเกี่ยวกับสภาพอากาศและอุณหภูมิข้างบนต่างหาก ภายใต้อุณหภูมิที่เย็นมากกว่า จะทำให้กาแฟมีระดับความเป็นกรดมากยิ่งขึ้น มันส่งผลโดยตรงต่อการสุกของตัวผลเชอร์รี่ เนื่องจากมันจะทำให้ผลเชอร์รี่ มีการพัฒนาได้ช้ายิ่งขึ้น และยิ่งพัฒนาช้ามากเท่าไหร่ ก็จะมีเวลาสำหรับรสชาติใหม่ และความหวานมากยิ่งขึ้น อาจจะมีความเข้มข้นของน้ำตาลที่สูงกว่า มีความซับซ้อนในรสชาติมากกว่า รวมถึงเมล็ดกาแฟอาจมีความหนาแน่นสูงกว่าด้วย

เนื่องจากระดับความสูงที่ว่านี้ มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิจริงๆ ดังนั้นสิ่งต่อไปที่จำเป็นจะต้องหยิบมาพิจารณาคือ ระยะจากเส้นศูนย์สูตร ปัจจัยเกี่ยวกับลม และปัจจัยอื่นอีกมากมาย ในเรื่องของระดับความสูง เป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างมีประโยชน์เลยทีเดียว ในการเปรียบเทียบกาแฟจากฟาร์ม ที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน แต่ก็ไม่น่ามีประโยชน์มากนัก หากเรานำมาเปรียบเทียบกับกาแฟจากภูมิภาคต่างกัน หรือประเทศต่างกัน อย่างการเปรียบเทียบกาแฟจากเอกวาดอร์กับกาแฟจากเม็กซิโก หรือกาแฟเยเมนกับเคนย่า มันมีความแตกต่างกันหลายประการอยู่แล้ว

Coffee Field

Terior คือสิ่งสำคัญที่สุดในกาแฟหรือไม่

คำคำนี้ ถูกใช้ในวงการไวน์ ด้วยเหตุนี้เอง หากเป็นในวงการไวน์ Terior ย่อมมีความสำคัญเป็นอย่างมากอยู่แล้ว และมันแทบจะคือทุกอย่างของไวน์เลยทีเดียว แต่หากเราจะกล่าวถึงกาแฟ มันคือทุกอย่างหรือไม่

หากเราจะตั้งคำถามนี้ ก่อนอื่นเราจำเป็นที่จะต้องรู้ก่อน ว่ารสชาติของกาแฟทั้งหมด มันมาจากไหน แน่นอนว่าอย่างที่เราคุยกัน มันมาจาก Terior นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการคั่ว และที่มีความสำคัญไม่แพ้กันเลย คือในเรื่องของวิธีการในการโปรเซส

วิธีการโปรเซสที่ว่านี้ มีอยู่ด้วยกันมากมายหลากหลายวิธี หากจะกล่าวแบบง่าย มันเป็นเพียงแค่นำเมล็ดออกจากผลเชอรี่กาแฟ ซึ่งผ่านขั้นตอนและกรรมวิธีมากมายหลากหลาย ตั้งแต่การเลือกผลเชอร์รี่จากต้น การนำมาหมัก การตากให้แห้ง และสุดท้ายก็เกี่ยวกับการรักษาเมล็ดกาแฟเหล่านั้นไว้ด้วย เนื่องจากมีด้วยกันมากมายหลากหลายวิธีการ ดังนั้นการโปรเซสกาแฟ จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะดึงรสชาติ และกลิ่นของกาแฟมากยิ่งขึ้น แต่บางรสชาติที่อาจเกิดขึ้นก็เป็นรสชาติที่ไม่พึงประสงค์เท่าไหร่ ดังนั้นจึงไม่อาจบอกได้อย่างเต็มปากว่า การโปรเซสกาแฟเป็นเหมือนการปรับปรุงคุณภาพ

แต่ในทางกลับกัน Terior สามารถที่จะปรับปรุงคุณภาพของกาแฟได้ ถึงแม้ว่าจะไม่รับประกัน ว่าหากปลูกกาแฟบน Terior ที่เหมาะสม กาแฟที่ได้จะมีรสชาติที่ดี เพราะอย่างที่บอกไปว่ามีอีกหลากหลายขั้นตอน ที่ส่งผลต่อรสชาติ แต่อย่างน้อยการจัดการเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ก็ค่อนข้างมีความสำคัญ อันที่จริงมันสำคัญตั้งแต่การเลือกพื้นที่ที่ใช้สำหรับปลูกกาแฟเลยทีเดียว

อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญคือ ในบางพื้นที่หรือ Terior อาจมีวิธีการในการโปรเซส ที่เป็นของตนเอง ยกตัวอย่างเช่น กาแฟบราซิลส่วนใหญ่ เรามักจะพบเห็นการโปรเซสแบบ natural และแบบ pulped natural เราจะสังเกตได้ว่า วิธีการเหล่านี้ เป็นวิธีการการดึงความหวานตามธรรมชาติ และเนื้อสัมผัสของกาแฟออกมาให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะใช้วิธีการเหล่านี้ สภาพอากาศจำเป็นที่จะต้องแห้ง และในบราซิลก็เหมาะสมกับการใช้วิธีการนี้ ในทางกลับกัน หากเป็นเคนย่า มีวิธีการที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ นั่นคือการ double washed ซึ่งเป็นวิธีการที่ทำให้กาแฟครีม และแทบจะไม่ได้รสชาติจากตัวเนื้อผลไม้เลย นั่นทำให้คุณได้ลักษณะของเมล็ดกาแฟตามธรรมชาติออกมาได้มากยิ่งขึ้น

 แต่อย่างไรก็ตาม มีวิธีการโปรเซสเชิงทดลองอีกมากมาย ซึ่งวิธีการเหล่านี้ จะอยู่นอกเหนือ Terior และไม่สามารถหยิบมาพูดได้ เนื่องจากไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกัน ดังนั้นจึงกลับมาที่คำถามแรกก็คือ Terior เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในกาแฟหรือไม่ คำตอบก็คือมันมีความสำคัญจริง แต่ก็ไม่ได้มีความสำคัญมากที่สุด เนื่องจากต้องดูในอีกหลายจุดควบคู่ไปด้วย อย่างในเรื่องของการโปรเซสอย่างที่บอกไป

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน

จากที่กล่าวมาทั้งหมดเราจะเห็นได้ว่า Terior เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากจริง ติดต่อกาแฟที่เราดื่มกันในปัจจุบันนี้ ซึ่งนั่นมาพร้อมกับเรื่องหนึ่งที่เป็นปัจจัยหลักสำคัญในปัจจุบัน หรืออาจจะเรียกได้ว่าจะกลายมาเป็นปัญหาในอนาคต คือเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างเฉียบพลัน ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับผู้ผลิตหลายราย เนื่องจากในปัจจุบันนี้ ปัญหานี้จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ และจะใหญ่มากยิ่งขึ้นในอนาคต หากเราจะกล่าวถึง Terior เราไม่สามารถที่จะรักเลยการพูดถึงเรื่องนี้ได้เลย

เรื่องของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างเฉียบพลัน มันส่งผลต่อ Terior อย่างแน่นอนและชัดเจน เมื่ออุณหภูมิพุ่งสูงขึ้น โดยเฉพาะในบางพื้นที่ที่มีอุณหภูมิเย็น ซึ่งแต่เดิมเหมาะแก่การเติบโต และเหมาะที่จะให้กาแฟได้พัฒนารสชาติที่มีความหวานขึ้น และความเป็นกรดที่มากยิ่งขึ้น เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นมันก็จะไม่เป็นแบบนั้นอีกต่อไป

ผู้ผลิตหลายราย เลือกที่จะไปอยู่ในจุดที่สูงมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะให้กาแฟยังคงความเป็นกรด และรสชาติที่ยอดเยี่ยมอยู่อย่างเดิม ผู้ผลิตบางราย ก็ทำการปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเฉียบพลันนี้ โดยอาจจะเลือกพันธุ์กาแฟอื่นที่เหมาะสมมากกว่า สำหรับสภาพอากาศที่ร้อนยิ่งขึ้น

PANACAM National Park in Honduras

ประชากรทั่วโลกมากกว่า 1 ร้อยล้านคน พึ่งพากาแฟในการดำรงชีวิต แต่มีตัวเลขออกมาว่า ภายในปี 2050 อาจจะมีพื้นที่ที่เหมาะสม และสามารถผลิตกาแฟได้ลดลงถึงครึ่งหนึ่ง หรือก็คือ 50 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว ซึ่งนับว่าเป็นตัวเลขที่น่ากลัวเป็นอย่างมาก เมื่อเป็นแบบนั้นแล้ว Terior ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปัญหาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ด้วย

ไม่ใช่เพียงแค่กาแฟที่ได้รับผลกระทบเท่านั้น ยังมีพืชที่เปรียบเสมือนญาติห่างๆ อื่น หรืออุตสาหกรรมซึ่งเป็นญาติเหมือนกันเช่น การทำไวน์ หรือการผลิตโกโก้ เหล่านี้อาจมีปัญหาด้วยเช่นเดียวกัน แต่แม้ว่าจะเกิดปัญหาใดก็ตาม และ Terior จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าอย่างไรมนุษย์ก็เป็นปัจจัยสำคัญ และสามารถที่จะเข้ามามีบทบาทในเรื่องราวนี้ได้ อยู่ที่ว่าจะในรูปแบบไหนเพียงเท่านั้น