กาแฟ Single Origin คืออะไร และคุ้มค่าที่จะซื้อหรือไม่

วันนี้จะมาว่าด้วยเรื่องของ กาแฟ Single Origin ว่าแท้จริงแล้วหมายถึงอะไร และควรค่าแก่การที่เราจะหามาดื่มหรือไม่

ความหมายของ Single Origin

คำจำกัดความที่ง่ายที่สุดของคำว่า Single Origin หมายถึง กาแฟที่มาจากแหล่งเดียว เป็นกาแฟที่มาจากผู้ปลูกหรือผู้ผลิตรายเดียว ในประเทศเดียวกัน ในทำนองเดียวกันนี้ เราอาจเห็นสัญลักษณ์ หรือคําในภาษาอังกฤษที่แปะอยู่ข้างฉลากกาแฟว่า single farm หรือ single estate เหล่านี้ล้วนมีความหมายเดียวกัน เป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่า กาแฟในห่อบรรจุนี้มาจากฟาร์ม มาจากไร่ หรือมาจากแหล่งผลิตแหล่งเดียว ซึ่งทั้งหมดได้ระบุไว้ในฉลาก นอกจากนี้ในฉลากกาแฟของเรา ยังมีการบรรจุชื่อฟาร์มหรือชื่อไร่ที่ผลิต ล็อตของกาแฟที่ปลูก ดังนั้น การถูกประทับตรา หรือการบอกได้ว่ากาแฟตัวนั้นเป็น Single Origin นอกจากจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กาแฟส่งผลดีต่อผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายกาแฟ แล้วกาแฟตัวนั้นยังมีความสำคัญเพิ่มขึ้นในหมู่นักดื่มกาแฟด้วย

โดยปกติแล้วกาแฟ Single Origin ส่วนใหญ่จะเป็นกาแฟที่มีคุณภาพสูง และตัวกาแฟเองก็มีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ สภาพและวิธีการปลูกก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ดังนั้นจึงบอกได้ว่ากาแฟ Single Origin เป็นกาแฟที่มีความพิเศษมาก เมื่อเปรียบเทียบกับกาแฟที่ผสม หรือกาแฟ blended ที่ได้จากหลายแหล่งมาปนกัน

คำว่า Single Origin ยังมีความหมายมากกว่านั้น มันไม่ได้เพียงเป็นตัวบ่งบอกที่มาของกาแฟ และทำให้เราสามารถเข้าใจกาแฟตัวใดตัวหนึ่งอย่างลึกซึ้งเพียงเท่านั้น แต่มันยังทำให้เราได้มีโอกาสทำความเข้าใจถึงอุตสาหกรรมกาแฟสมัยใหม่โดยรวมด้วย

African man smelling the aroma of coffee at a tasting copy

Single Origin และอุตสาหกรรมกาแฟสมัยใหม่

กาแฟในทุกวันนี้เป็นเรื่องของคุณภาพ กาแฟคุณภาพสูงรวมถึงกาแฟสเปเชียลตี้ และกรรมวิธี การสกัดกาแฟแบบต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่เป็นที่ต้องการมากขึ้นเรื่อย ๆ ในร้านกาแฟปัจจุบัน รวมถึงในโรงคั่วกาแฟทั่วโลก และเนื่องจากกาแฟ Single Origin ส่วนใหญ่แล้วเป็นกาแฟคุณภาพสูง ดังนั้นจึงมีโอกาสสูงตามไปด้วยที่นักดื่มกาแฟจะชื่นชอบกาแฟจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งมากเป็นพิเศษและมักจะดื่มอย่างนั้นเป็นประจำ

อุตสาหกรรมกาแฟในปัจจุบัน ได้มีความเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมสมัยใหม่และความสมดุล มันเป็นเรื่องของการสร้างงานศิลปะและการทดลอง เราได้เห็นวิธีการชงวิธีการคั่วรวมถึงการทำสิ่งต่าง ๆ กับกาแฟ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ใหม่อยู่เสมอ หากไม่มีวิธีการใหม่ ๆ เหล่านี้ เราก็คงไม่ได้เห็นเครื่องทำกาแฟแบบใหม่ที่มีอยู่ในปัจจุบันกาแฟ Single Origin นี้เอง ที่สามารถเปิดโอกาสให้เหล่าบาริสต้าและโรงคั่วกาแฟทั่วโลกได้มีโอกาสนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด และกาแฟที่ดีที่สุดของตัวเอง ในแบบฉบับของตัวเอง

Single Origin กับแหล่งปลูกกาแฟ

brazil-coffee

ไม่เพียงแต่บาริสต้าและโรงคั่วกาแฟเท่านั้นที่ได้ทำการทดลองสิ่งใหม่ ๆ กับกาแฟ Single Origin แต่เหล่าเกษตรกรก็มีโอกาสนั้นเช่นกัน เนื่องจากความต้องการกาแฟ Single Origin ที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นในตลาดเกษตรกรรมกาแฟจึงมีการแข่งขันกันเกิดขึ้นทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟสเปเชียลตี้นั้นจึงพยายามที่จะสร้างสรรค์วิธีการและปรับปรุงเมล็ดกาแฟของตนให้เท่าทันกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ของโลกนี้

อีกทั้งยังได้มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเก็บเกี่ยว รวมถึงกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟแบบต่าง ๆ เพิ่มขึ้นไปอีก นี่ก็ถือเป็นการทดลอง ที่เหล่าเกษตรกรหรือไร่กาแฟต่าง ๆ สามารถทำได้ เพื่อให้กาแฟของตนเป็น Single Origin คุณภาพเยี่ยมที่ไม่มีใครเหมือน และไม่สามารถหาดื่มที่อื่นได้

ทำไมเราจึงควรหา Single Origin มาดื่ม

ในฐานะผู้บริโภคยุคใหม่ การรู้ข้อมูลอย่างครบถ้วนในทุกด้านเกี่ยวกับสินค้าที่ตัวเองบริโภคนั้นเป็นสิ่งที่ควรเป็น กาแฟ Single Origin ที่เป็นกาแฟเกรดพิเศษมาก ๆ เราสามารถรู้ว่าใครคือผู้ปลูกกาแฟ กาแฟนั้นปลูกมาจากแหล่งไหน และวิธีการปลูกเป็นอย่างไร ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราสบายใจขึ้นกับการบริโภคกาแฟนั้น